BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11. maddesinde kişisel veri sahiplerine bazıhaklar tanımıştır. Başvuru Sahibi,
  • İşbu Başvuru Formu ve nüfus cüzdanı ile birlikte Akademitango adresine bizzat başvurmak suretiyle
veya
  • İşbu Başvuru Formu kapsamında noter kanalıyla Akademitango adresine göndereceği yazılı bir bildirim yoluyla
Akademitango’ya (Paris Caddesi 14/A Kavaklıdere/Çankaya/Ankara) iletebilecektir.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13 (2) maddesi uyarınca, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde yanıtlanacaktır. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veya anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz. 
 
1. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri:
Ad/Soyad:
 
T.C. Kimlik No:
 
Telefon:
 
E-posta:
 
Adres:
 
 
2. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Talepleriniz:
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
3. Akademitango üyesi değilseniz, Akademitango ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Eski üye, misafir, eski çalışan, iş başvurusu v.b.)
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
4. Başvurunuzun yanıtı aşağıda seçilecek seçeneklerden biri vasıtasıyla gönderilecektir: 
 
€  Telefon 
€  E-posta
€  Başvuru Sahibinin Akademitango merkez adresine ziyareti ile elden teslim
 
İşbu başvuru formu, Akademitango ile olan ilişkinizi tespit ederek ve varsa, Akademitango tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Akademitango ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Akademitango, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklıtaleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm sorumluluk size aittir. 
 
Başvuru Sahibi Ad/Soyad:

İmzası : 
 

Başvuru Tarihi:
 

ÖN KAYIT FORMU

*ADINIZ

*E-POSTA

*CİNSİYET

ERKEK KADIN

*TELEFON

*Tango Seviyeniz

*KAYIT TÜRÜ

Partneriniz varsa Adı Soyadı

*Ders günü tercihiniz

*Düzenli bilgilendirme maili almak ister misiniz?

Bize iletmek istediğiniz notunuz

GÖNDER
AKADEMİTANGO
(T.C. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü)
Paris Cad. No: 14/A
Kavaklıdere/Ankara/TURKEY
0 (533) 770 9717
CAPTCHA code
GÖNDER
copyright © 2016 - 2022AKADEMİ TANGO Turkey.